Nordrhein-Westfalen

RehaNovaNeurologische/Neurochirurgische Rehabilitationsklinik Köln

Ostmerheimer Straße 200
51109 Köln-Merheim

http://www.rehanova.de

Weiterbildungsermächtigung

Datum der Akkreditierung 18.12.2012

Weiterbildungs-Zeitraum 3 Jahre

Weiterbildungsermächtigte

Dipl.-Psych. Monika Poplutz

Psychologische Psychotherapeutin
Klinische Neuropsychologin GNP / PTK
Supervisorin GNP / PTK

Telefon 0174 9814529

poplutz@rehanova.de

 

Neurochirurgische Rehabilitationsklinik Köln